logotypy-ue

Archiwum dla luty 2018

Zapytanie 98/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-28 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-28 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Merinosoft Spółka z o.o. Adres: Poleska 61 15-467 Białystok NIP: 542-000-02-45 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wyłącznej, na czas nieokreślony, obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oprogramowania służącego do obsługi dokumentacji przetwarzania danych wspomagającego działania administratora danych osobowych zgodnych…

Czytaj więcej

Zapytanie 97/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-28 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-28 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: MACIEJ KONRAD SACZUK „WHITEMOOSE” Adres: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 2, 15-111 Białystok NIP: 8212040830 Opis przedmiotu zamówienia: Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 48321100-5 System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 sztuk licencji na oprogramowanie do modelowania…

Czytaj więcej

Zapytanie 96/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-27 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-27 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: e-System Elżbieta Andruszkiewicz Adres: Mikołajewo 10, 16-503 Krasnopol NIP: 542-112-00-46 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 licencji na oprogramowanie graficzne CAD.

Czytaj więcej

Zapytanie 95/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-26 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-26 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MICHAŁ” Krzysztof Targoński Adres: Przemysłowa 4 18-200 Wysokie Mazowieckie NIP: 722-10-32-901 Opis przedmiotu zamówienia: Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej (1 szt.)- prac badawczo-rozwojowych, pomocnych przy…

Czytaj więcej

Zapytanie 94/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-26 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-26 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: BXPRESS SP. z o.o. Adres: Polowa 9A 15-612 Białystok NIP: 5423228345 Opis przedmiotu zamówienia: Kod i nazwa CPV: 48218000-9 – Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wyłącznej z przekazaniem praw autorskich na system do mobilnej obsługi w restauracji.

Czytaj więcej

Zapytanie 93/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-23 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-23 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BIALIMEX” Spółka z o.o. Adres: Generała Józefa Bema 57 15-369 Białystok NIP: 542-020-47-98 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań prądem zwarcia uziemiaczy przenośnych wg normy PN-EN 61230:2011 punkt 5.7. Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres programu badań wraz z…

Czytaj więcej

Zapytanie 92/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-23 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-23 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: MP Technology Sp. z o.o. Adres: Plac Niepodległości 9 c 18-400 Łomża NIP: 7182136452 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania klasy CRM, usprawniającego zarządzanie sprzedażą oraz relacjami z Klientem. System zapewni zdalny dostęp do kompleksowej wiedzy na temat…

Czytaj więcej

Zapytanie 91/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-21 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-21 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe OPTIMA Paweł Wyszyński Adres: Ul. Zambrowska 18 16-001 Białystok / Kleosin NIP: 966-139-73-58 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla zastosowania współosiowego wymiennika ciepła w pompie gruntowej w celu…

Czytaj więcej

Zapytanie 90/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-22 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-21 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe OPTIMA Paweł Wyszyński Adres: Ul. Zambrowska 18 16-001 Białystok / Kleosin NIP: 966-139-73-58 Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest opracowanie wniosku i zgłoszenia go do Urzędu Patentowego RP dot. zastrzeżenia wzoru przemysłowego dla rozwiązania technologicznego jakim jest: „zastosowanie…

Czytaj więcej

Zapytanie 89/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-02-22 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-02-21 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe OPTIMA Paweł Wyszyński Adres: Ul. Zambrowska 18 16-001 Białystok / Kleosin NIP: 966-139-73-58 Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest uzyskanie eko-certyfikacji na rozwiązanie technologiczne związane z zastosowaniem współosiowego wymiennika ciepła w pompie gruntowej w celu usprawnienia i zmniejszenia…

Czytaj więcej