logotypy-ue

Archiwum dla Czerwiec 2018

Zapytanie 160/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-11 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Masterpress Spółka Akcyjna Adres: Masterpress Spółka Akcyjna ul. J. Kuronia 4 15-569 Białystok NIP: 7391801250 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup jednej licencji na dedykowane oprogramowanie do analitycznego zarządzania procesem produkcji w firmie Masterpress S.A. z końcówkami na 46 stanowisk.

Czytaj więcej

Zapytanie 159/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-07 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-06 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: BND LIGHT Bartosz Niewiarowski Adres: Koszykowa 23 15-046 Białystok NIP: 5422991518 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych przy tworzeniu mobilnego, zautomatyzowanego stanowiska do pomiaru natężenia oświetlenia węzłów komunikacyjnych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg.

Czytaj więcej