logotypy-ue

Ogłoszenia

Zapytanie 169/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-13 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: PPHU POLMAR Tomasz Matejczuk Adres: Szkolna 1 16-080 Tykocin NIP: 9661408300 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie badania prototypu urządzenia opracowanego przez Zamawiającego, tj.: nasady kominowej (Regulator Ciągu Kominowego POLMAR) przeznaczonego do wentylacji grawitacyjnej.

Czytaj więcej

Zapytanie 168/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-13 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Artforms Sp. z o.o. Adres: Al. Wojska Polskiego 109 19-100 Mońki NIP: 546-139-15-44 Opis przedmiotu zamówienia: Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Artforms Sp z o.o jest pracownią stolarską, połączoną z biurem projektowo-konstrukcyjnym oraz…

Czytaj więcej

Zapytanie 167/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-13 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: LogMap Roland Prusinowski Adres: 18-400 Łomża ul. Księcia Janusza I 16 lokal. 3 NIP: 7182089095 Opis przedmiotu zamówienia: Kod i nazwa CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wyłącznej na czas nieokreślony na Oprogramowanie usprawniające funkcjonowanie…

Czytaj więcej

Zapytanie 166/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-13 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: PPHU POLMAR Tomasz Matejczuk Adres: ul. Szkolna 1 16-080 Tykocin NIP: 9661408300 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie zgodności z normą PN-EN 1856-1:2009E w zakresie „Kominy – Wymagania dotyczące kominów metalowych – Część 1: Części Składowe…

Czytaj więcej

Zapytanie 165/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-13 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: MARBUD Marcin Wojtulewicz Adres: 16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Lipowa 2/2 NIP: 9661708858 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup know how nieopatentowanej wiedzy technicznej – będącej wynikiem prac B+R dotyczącej nowego wyrobu: innowacyjnego agregatu mikrokogeneracyjnego na biogaz wraz z przekazaniem praw…

Czytaj więcej

Zapytanie 164/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-12 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-12 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo NIP: 718-002-68-02 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyników prac B+R dotyczących określenia stopnia przereagowania i tworzenia się struktur mineralogicznych po modyfikacji procesowej oraz zakres i możliwości…

Czytaj więcej

Zapytanie 163/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-12 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Mazowieckie Zakłady Graficzne Sp. jawna Adres: ul Ludowa 89; 18-200 Wysokie Mazowieckie, NIP: 7220001985 Opis przedmiotu zamówienia: CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych przy tworzeniu własnej formuły…

Czytaj więcej

Zapytanie 162/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-11 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-07 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Uczta Polska Sp. z o.o. Adres: Ul. Polowa 9a, 15-612 Białystok NIP: 542-26-82-243 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z opracowaniem technologii produkcji przemysłowej mrożonych regionalnych wyrobów kulinarnych takich jak kartacze i pielmieni.

Czytaj więcej

Zapytanie 161/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-11 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MICHAŁ” Krzysztof Targoński Adres: Przemysłowa 4 18-200 Wysokie Mazowieckie NIP: 722-10-32-901 Opis przedmiotu zamówienia: Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej (1 szt.)- prac badawczo-rozwojowych, pomocnych przy…

Czytaj więcej

Zapytanie 160/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-11 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Masterpress Spółka Akcyjna Adres: Masterpress Spółka Akcyjna ul. J. Kuronia 4 15-569 Białystok NIP: 7391801250 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup jednej licencji na dedykowane oprogramowanie do analitycznego zarządzania procesem produkcji w firmie Masterpress S.A. z końcówkami na 46 stanowisk.

Czytaj więcej