logotypy-ue

2017 rok już za nami – krótkie podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu

Dotychczas, granty zostały przyznane na realizację 38 przedsięwzięć o łącznej wartości  3,8mln PLN. O granty najchętniej ubiegają się przedsiębiorstwa z sektora metalowo-maszynowego. Natomiast największa część wydatków ponoszonych przez firmy dotyczy usług badawczych, takich jak np.: prace koncepcyjne, prototypowanie i testowanie prototypów, badanie zgodności wyrobów, testowanie produktów i procesów. Przedsiębiorcy chętnie kupują także gotowe rozwiązania, systemy bądź technologie w formie licencji. Okazuje się też, że znaczna część przedsięwzięć realizowanych przez grantobiorców dotyczy opracowania nowatorskich rozwiązań, które są obejmowane ochroną patentową, zgłaszane są jako wzory przemysłowe bądź użytkowe. Co ciekawe, ponad 60% naszych grantobiorców nigdy wcześniej nie korzystało z funduszy unijnych.

W IV kwartale 2017r. wpłynęły pierwsze wnioski o wypłatę grantów. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości bezpośredniej wypłaty grantu na rzecz dostawców – aż 75% wniosków o wypłatę rozliczonych zostało właśnie w tej formie.

Oferta grantów

Zainteresowanie grantami jest coraz większe, z miesiąca na miesiąc wpływa coraz więcej wniosków. Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia w ramach naszego projektu. Oferta grantów będzie dostępna jeszcze tylko przez kilka miesięcy.