logotypy-ue

Oficjalny start projektu „Granty na badania i innowacje”

Dziś, 13 marca 2017r., w siedzibie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, na konferencji prasowej ogłosiliśmy oficjalne rozpoczęcie naboru wniosków w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”.

Bony na badania i innowacje

Lokalne media jako pierwsze mogły zapoznać się z zarysem Projektu. Wiceprezes PFRR Marek Dźwigaj opisał główne założenia Projektu na tle aktualnej sytuacji naszego regionu i kraju. Wskazał też bariery utrudniające przedsiębiorstwom sięganie po środki na badania, rozwój i innowacje. Na konferencji omówiono, jak na tle innych 263 unijnych regionów wypada województwo podlaskie na podstawie ogłoszonego w ubiegłym tygodniu raportu Komisji Europejskiej o konkurencyjności regionów Unii Europejskiej. Wskazano czynniki, które zdecydowały o miejscu naszego regionu w rankingu. Nasz projekt to szansa na poprawę wyników województwa podlaskiego w tej dziedzinie.

Na co można dostać grant?

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki przedsiębiorców na zakup usług badawczych, praw własności intelektualnej, patentów, licencji, know how, audytów technologicznych, a także na przejście procedury patentowej.