logotypy-ue

Wykorzystaj granty na badania i innowacje – budżet kurczy się…

Trwa realizacja projektu Granty na badania i innowacje. Tylko w zeszłym tygodniu zostały podpisane 4 umowy o powierzenie grantu, a wykorzystanie dostępnych środków budżetu grantów osiągnęło poziom 20,33%. Jeszcze tylko przez 12 miesięcy będą przyjmowane wnioski o powierzenie grantu. Okazuje się, że aplikowanie o środki europejskie nie musi być skomplikowane – przedsiębiorcy chętnie sięgają po granty. Prosty wniosek o grant oraz szybka procedura jego oceny – zaledwie 10 dni roboczych sprawia, że pomysły naszych podlaskich przedsiębiorców szybko wchodzą w fazę realizacji. Biuro projektu na bieżąco służy też przedsiębiorcom pomocą merytoryczną zarówno w procesie aplikowania, jak też realizacji już zawartych umów.

Wykorzystaj granty na badania i innowacje

Zachęcamy przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania w formie grantu do bezpośredniego kontaktu z biurem projektu bądź zapoznaniem się z informacjami na stronie internetowej https://grantynainnowacje.pl.