logotypy-ue

Wznowienie naboru wniosków o powierzenie grantów

Uprzejmie informujemy, że w wyniku oceny wszystkich wniosków o powierzenie grantów, złożonych do dnia zamknięcia naboru, wartość przedsięwzięć wynikająca z zawartych umów oraz pozytywnie ocenionych wniosków jest niższa niż 10 600 000,00 zł.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 7.4 Regulaminu powierzania grantów na badania i innowacje, informujemy, że nabór wniosków o powierzenie grantu zostanie wznowiony w dniu 25 czerwca 2018 r.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 25.06.2018 r. w dni robocze w godzinach 8-16, aż do wyczerpania dostępnych środków.

UWAGA! Obowiązuje nowy Regulamin powierzania grantów na badania i innowacje oraz uaktualniony formularz wniosku o powierzenie grantu.