logotypy-ue

Archiwum dokumentów

Dokumenty aktualne do dnia 16 maja 2018r.

 1. Regulamin powierzania grantów (pobierz PDF)
 2. Wniosek o powierzenie grantu (pobierz w MSWord)
 3. Kryteria oceny wniosku (pobierz PDF)
 4. Umowa o powierzenie grantu (pobierz PDF)
 5. Wzór weksla (pobierz MSWord)
 6. Wzory deklaracji wekslowych (pobierz MSWord)
 7. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o powierzenie grantu (pobierz PDF)
  1. Wzór Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP (pobierz w MSWord)
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przygotowany zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) (pobierz w MSWord, pobierz instrukcję wypełniania formularza – PDF)
  3. Wzór Oświadczenia Grantobiorcy o niekaralności (pobierz w MSWord)
 1. Wniosek o wypłatę grantu (pobierz w MSWord)
 2. Dyspozycja wypłaty grantu na rzecz dostawcy (pobierz w MSWord)