logotypy-ue

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie 179/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-20

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-20

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Visterma sp. z o. o.

Adres:

15-082 Białystok, Świętojańska 6

NIP: 5782721028

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie licencji programu komputerowego. (więcej…)

Zapytanie 178/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

CENTRUM DRUKU FUTURA Artur Radecki

Adres:

Legionowa 28 lok. 008 15-281 Białystok

NIP: 542-010-38-21

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji (z przeniesieniem praw autorskich) na serwis picsell. Opis funkcjonalności serwisu: (więcej…)

Zapytanie 177/2018

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PROF-POL sp. z o.o.

Adres:

Zwierzyniecka 10/12 kod 15-333 Białystok

NIP: 5423229770

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest :
– Opracowanie z własnych gatunków mikroorganizmów konsorcjum, które będzie podstawą biopreparatu, który ogranicza emisje odorów z odpadów biodegradowalnych
– Opracowanie karty technologicznej podającej zasady namnażania w bioreaktorze
– Opracowanie na podstawie badań instrukcji stosowania przy przetwarzaniu odpadów i nawozów naturalnych (więcej…)

Zapytanie 176/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PROF-POL sp. z o.o.

Adres:

Zwierzyniecka 10/12 kod 15-333 Białystok

NIP: 5423229770

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:
Celem zamówienia jest opracowanie wniosku i zgłoszenia go do Urzędu Patentowego RP dot. zastrzeżenia wynalazku – biopreparatu, który ogranicza emisje odorów z odpadów biodegradowalnych oraz zastrzeżenie technologii produkcji w.w. biopreparatu. (więcej…)

Zapytanie 175/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-16

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-15

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

KSK Anna Sawoń

Adres:

J. I. Kraszewskiego 6 lok. 25, 15-025 Białystok, Polska

NIP: 5422670719

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie przez Zamawiającego praw do Systemu Zarządzania Procesami Biznesowymi (Business Process Management System, w skrócie BPMS) w formie licencji bądź (opcjonalnie) jako praw do własności intelektualnej w postaci kodów źródłowych i wynikowych. Przedmiot zamówienia będzie określany w dalszej części zapytania ofertowego terminem ‘BPMS’ lub też ‘praw do BPMS’ w zależności od tego, czy mowa będzie o właściwościach samego oprogramowania, czy też warunkach licencyjnych bądź warunkach przeniesienia praw do własności intelektualnej. (więcej…)

Zapytanie 174/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-15

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

KSK Anna Sawoń

Adres:

J. I. Kraszewskiego 6 lok. 25, 15-025 Białystok, Polska

NIP: 5422670719

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania oraz nabycie prawa własności intelektualnej w postaci dokumentacji technicznej ekspozytora z funkcją emisji światła, który po połączeniu z kryształem 3D będzie pełnił rolę lampki dekoracyjnej. Dokumentacja techniczna ma mieć postać rysunków technicznych wraz opisem i powinna obejmować dokumentację wykonawczą i montażową ekspozytora. Nabycie praw do dokumentacji technicznej ekspozytora wiązać się będzie z przeniesieniem na Zamawiającego wszelkich praw majątkowych i praw pochodnych do projektu ekspozytora. (więcej…)

Zapytanie 173/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Żurawia 71, 15-540 Białystok

NIP: 5423244396

Opis przedmiotu zamówienia:

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.

Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą z branży ICT realizującą projekty badawczo-rozwojowe z obszaru bezzałogowych statków latających jak i innowacyjnych produktów z pogranicza informatyki, automatyki oraz elektroniki. W celu zwiększenia potencjału naukowo-badawczego firmy, konkurencyjności oraz zapewnienia wymaganych przez rynek standardów dostarczania produktów planowany jest zakup licencji na pakiet naukowo-symulacyjnego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowania naukowo-symulacyjne. (więcej…)

Zapytanie 172/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

„PANORAMA” s.c. Leszek i Maria Staleńczyk

Adres:

Kazimierza Pułaskiego 31A
15-337 Białystok

NIP: 5421013066

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyników prac B+R dotyczących „Produkcji opakowań bezpiecznych z kartonu, tektury i kaszerowanej mikrofali ”. (więcej…)

Zapytanie 171/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

PARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

Świętojańska 15
15-277 Białystok

NIP: 1231197167

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej obejmującej analizę wytrzymałościową w oparciu o obliczenia numeryczne modelu kompozytowego wózka aktywnego wraz z jednoczesnym przygotowaniem dokumentacji zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego do Urzędu Unii Europejskiej oraz wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP. (więcej…)

Zapytanie 170/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-14

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11

Dane zamawiającego:

Nazwa firmy:

LABINSIDER Adam Miliszkiewicz

Adres:

Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
18-404 Łomża

NIP: 7182148248

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie zakłada zakup oraz dostarczenie licencji na program do projektowania przestrzennego CAD oraz programu wspomagającego proces wytwarzania CAM. Licencja wieczysta na oprogramowanie oraz roczne wsparcie techniczne z aktualizacjami do najnowszej wersji. (więcej…)