logotypy-ue

Archiwum dla kwiecień 2017

Błędy w składanych wnioskach o grant

W związku z powtarzającymi się błędami w pkt.8 wniosków o powierzenie grantu w składanych do PFRR  aplikacjach, zwracamy uwagę na prawidłowość wypełnienia tego punktu, który jest weryfikowany poprzez kryterium obligatoryjne 3.

Czytaj więcej