logotypy-ue

Archiwum dla październik 2017

Zapytanie 28/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-31 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-30 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Europegas Sp. z o.o. Adres: Hurtowa 13 15-399 Białystok NIP: 6772245880 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie poszukiwania rozwiązań technicznych dla reduktora oraz korpusu reduktora. Zakres prac będzie obejmował:

Czytaj więcej

Zapytanie 27/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-31 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-30 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: KART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: Ul. Gen. Władysława Andersa 40D 15-113 Białystok NIP: 9662090952 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej obejmującej opracowanie i przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych projektu korpusu ramy roweru elektrycznego z polimerowych materiałów kompozytowych ze zintegrowanym…

Czytaj więcej

Zapytanie 26/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-30 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-27 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: ASM Technology Sp. z o.o. Adres: Koralowa 13/37 Lublin Oddział: Ul. Lniana 41 15-665 Białystok NIP: 951-23-88-466 Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest udzielenie pomocy w przeprowadzeniu procedury patentowej, tj. wejście w fazę krajową i regionalną w postępowaniu o udzielenie patentu…

Czytaj więcej

Zapytanie 25/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-26 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-24 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Mazowieckie Zakłady Graficzne Sp. jawna Adres: ul Ludowa 89; 18-200 Wysokie Mazowieckie NIP: 722-00-01-985 Opis przedmiotu zamówienia: CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych przy tworzeniu własnej formuły…

Czytaj więcej

Zapytanie 24/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-13 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-13 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: KSK Anna Sawoń Adres: J. I. Kraszewskiego 6 lok. 25 15-025 Białystok Polska NIP: 5422670719 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia audytu technologicznego procesu sprzedaży i produkcji kryształów 3D.

Czytaj więcej

Zapytanie 23/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-05 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-05 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: FG System sp. z o.o. Adres: Powstańców Warszawy 8 15-129 Białystok NIP: 5423257298 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu mobilnego urządzenia do przeglądów, napraw i montażu urządzeń ppoż.

Czytaj więcej

Zapytanie 22/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-05 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-05 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: FG System sp. z o.o. Adres: Powstańców Warszawy 8 15-129 Białystok NIP: 5423257298 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu mobilnego urządzenia do przeglądów, napraw i montażu systemów gaśniczych.

Czytaj więcej

Zapytanie 21/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-05 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-05 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: FG System sp. z o.o. Adres: FG System sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawy 8 15-129 Białystok NIP: 5423257298 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu urządzeń specjalistycznych do przeprowadzania rewizji zewnętrznej i wewnętrznej oraz…

Czytaj więcej

Zapytanie 20/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-10-03 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-10-03 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: MA&MA S.C. Adres: Sowlańska 33 15-560 Białystok NIP: 9660480198 Opis przedmiotu zamówienia: Kod i nazwa CPV: 48218000-9 – Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na system eSerwisu. System powinien składać się z takich modułów jak:

Czytaj więcej