logotypy-ue

Archiwum dla wrzesień 2017

Zapytanie 19/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-29 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-29 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: BND LIGHT Bartosz Niewiarowski Adres: Koszykowa 23 15-046 Białystok NIP: 5422991518 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych przy tworzeniu systemu pomiarowego do określania zagrożeń fotobiologicznych opraw oświetleniowych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62471 – Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i…

Czytaj więcej

Zapytanie 18/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-20 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-20 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Infinity Group Sp. z o.o. Adres: Składowa 12 15-399 Białystok NIP: 542-29-71-160 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup audytu technologicznego oraz usług badawczych przy tworzeniu portalu internetowego wspomagającego decyzje menedżerskie poprzez dostarczanie wiarygodnych prognoz rynkowych.

Czytaj więcej

Zapytanie 17/2017

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-19 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-15 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: FG System sp. z o.o. Adres: FG System sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawy 8 15-129 Białystok NIP: 5423257298 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu urządzeń specjalistycznych do przeprowadzania rewizji zewnętrznej i wewnętrznej oraz…

Czytaj więcej

Zapytanie 16/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-19 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-15 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: ERP MANAGEMENT Sp. z o. o. Adres: Zygmunta Noskowskiego 10/29, 02-746 Warszawa Oddział: ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63, 15-094 Białystok NIP: 521-354-37-09 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie opracowania sposobu intuicyjnego i funkcjonalnego obsługiwania niestandardowych form płatności.…

Czytaj więcej

Zapytanie 15/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-15 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-15 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: FG System sp. z o.o. Adres: Powstańców Warszawy 8, 15-129 Białystok NIP: 5423257298 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu mobilnego urządzenia do przeglądów, napraw i montażu systemów gaśniczych. Prace badawcze polegające na:

Czytaj więcej

Zapytanie 14/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-15 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-15 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: NEMITECH Spółka z o.o. Adres: Towarowa 8 18-400 Łomża NIP: 718-21-45-994 Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie technologii formowania i zgrzewania protektorów dla prowadników medycznych. Założenia produktu końcowego:

Czytaj więcej

Zapytanie 13/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-15 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-15 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: FG System sp. z o.o. Adres: Powstańców Warszawy 8, 15-129 Białystok NIP: 5423257298 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu mobilnego urządzenia do przeglądów, napraw i montażu urządzeń ppoż. Prace badawcze polegające na:

Czytaj więcej

Wykorzystaj granty na badania i innowacje – budżet kurczy się…

Wykorzystaj granty na badania i innowacje

Trwa realizacja projektu Granty na badania i innowacje. Tylko w zeszłym tygodniu zostały podpisane 4 umowy o powierzenie grantu, a wykorzystanie dostępnych środków budżetu grantów osiągnęło poziom 20,33%. Jeszcze tylko przez 12 miesięcy będą przyjmowane wnioski o powierzenie grantu. Okazuje się, że aplikowanie o środki europejskie nie musi być skomplikowane – przedsiębiorcy chętnie sięgają po…

Czytaj więcej