logotypy-ue

Archiwum dla styczeń 2018

Zapytanie 69/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-30 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-30 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: MSPLAY Sp. z o.o. Adres: Ul. Targowa 6 18-414 Nowogród NIP: 7182132069 Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do obsługi obiektu przy ul. Studencka 6 w Łomży, które ma służyć do rezerwacji, w tym rezerwacji zdalnych, obsługi płatności…

Czytaj więcej

Zapytanie 68/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-30 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-30 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: MSPLAY Sp. z o.o. Adres: Ul. Targowa 6 18-414 Nowogród NIP: NIP 7182132069 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Kontrolą Dostępu z możliwością obsługi i zarządzania monitoringiem wizyjnym, rejestracją obrazu, zarządzania dostępem do…

Czytaj więcej

Zapytanie 67/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-26 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-26 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Brilliancy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: ul.Kopernika 9 lok. 18 15-377 Białystok NIP: 5423240033 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji zezwalającej na wykorzystanie na platformie internetowej zamawiającego treści podręcznika/ów do nauki gry w szachy zawierającego/ych materiał teoretyczny oraz zadania…

Czytaj więcej

Zapytanie 66/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-26 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-26 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: PRZEDSIĘBIORSTWO „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski Adres: Komunalna 11 15-197 Białystok NIP: 5420115356 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z konstrukcją napinacza elektrycznego.

Czytaj więcej

Zapytanie 65/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-24 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-24 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: BIM PRODUCTION Norbert Lewko Adres: Żurawia 71, lok. 2.47 15-540 Białystok NIP: 5422866411 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wyłącznej na czas nieokreślony oprogramowania konfiguratora/selektora okien i drzwi wraz z systemem generowania sublicencji dla użytkowników komercyjnych. Pakiet oprogramowania powinien…

Czytaj więcej

Zapytanie 64/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-19 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-19 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: P.P.H.U. MAG Adres: Przytulska 54, 18-420 Jedwabne NIP: NIP: 721-10-03-364 Opis przedmiotu zamówienia: Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na ocenie skuteczności ( technologicznej…

Czytaj więcej

Zapytanie 63/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-19 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-19 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: PHJ Sp. z o.o. Sp. k. Adres: I Armii Wojska Polskiego 8 lok. 42 15-103 Białystok NIP: 5423210807 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji programu umożliwiającego uruchomienie e-usług z zakresu gospodarki odpadami.

Czytaj więcej

Zapytanie 62/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-16 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-16 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BIALIMEX” Spółka z o.o. Adres: Generała Józefa Bema 57 15-369 Białystok NIP: 542-020-47-98 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań prądem zwarcia uziemiaczy przenośnych wg normy PN-EN 61230:2011 punkt 5.7. Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres programu badań wraz z…

Czytaj więcej

Zapytanie 61/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-01-16 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-01-15 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Green Managment Group sp. z o.o. Adres: Oddział w Białymstoku ul. Warszawska 6 lok. 32 15-063 Białystok NIP: 521 359 83 43 Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do zdalnego sterowania do małych kompostowni. Program ma obsługiwać kontenery…

Czytaj więcej

2017 rok już za nami – krótkie podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu

oferta grantów podsumowanie

Dotychczas, granty zostały przyznane na realizację 38 przedsięwzięć o łącznej wartości  3,8mln PLN. O granty najchętniej ubiegają się przedsiębiorstwa z sektora metalowo-maszynowego. Natomiast największa część wydatków ponoszonych przez firmy dotyczy usług badawczych, takich jak np.: prace koncepcyjne, prototypowanie i testowanie prototypów, badanie zgodności wyrobów, testowanie produktów i procesów. Przedsiębiorcy chętnie kupują także gotowe rozwiązania, systemy…

Czytaj więcej