logotypy-ue

Ogłoszenia

Zapytanie 179/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-20 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-20 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Visterma sp. z o. o. Adres: 15-082 Białystok, Świętojańska 6 NIP: 5782721028 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nabycie licencji programu komputerowego.

Czytaj więcej

Zapytanie 178/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-15 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-15 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: CENTRUM DRUKU FUTURA Artur Radecki Adres: Legionowa 28 lok. 008 15-281 Białystok NIP: 542-010-38-21 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji (z przeniesieniem praw autorskich) na serwis picsell. Opis funkcjonalności serwisu:

Czytaj więcej

Zapytanie 177/2018

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-15 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: PROF-POL sp. z o.o. Adres: Zwierzyniecka 10/12 kod 15-333 Białystok NIP: 5423229770 Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : – Opracowanie z własnych gatunków mikroorganizmów konsorcjum, które będzie podstawą biopreparatu, który ogranicza emisje odorów z odpadów biodegradowalnych – Opracowanie karty technologicznej podającej zasady…

Czytaj więcej

Zapytanie 176/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-15 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-15 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: PROF-POL sp. z o.o. Adres: Zwierzyniecka 10/12 kod 15-333 Białystok NIP: 5423229770 Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Celem zamówienia jest opracowanie wniosku i zgłoszenia go do Urzędu Patentowego RP dot. zastrzeżenia wynalazku – biopreparatu, który ogranicza emisje odorów z odpadów…

Czytaj więcej

Zapytanie 175/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-16 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-15 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: KSK Anna Sawoń Adres: J. I. Kraszewskiego 6 lok. 25, 15-025 Białystok, Polska NIP: 5422670719 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest uzyskanie przez Zamawiającego praw do Systemu Zarządzania Procesami Biznesowymi (Business Process Management System, w skrócie BPMS) w formie licencji bądź…

Czytaj więcej

Zapytanie 174/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-15 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-14 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: KSK Anna Sawoń Adres: J. I. Kraszewskiego 6 lok. 25, 15-025 Białystok, Polska NIP: 5422670719 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania oraz nabycie prawa własności intelektualnej w postaci dokumentacji technicznej ekspozytora z funkcją emisji światła, który po połączeniu z…

Czytaj więcej

Zapytanie 173/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-14 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-14 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: Żurawia 71, 15-540 Białystok NIP: 5423244396 Opis przedmiotu zamówienia: Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Moose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą z branży ICT realizującą projekty badawczo-rozwojowe…

Czytaj więcej

Zapytanie 172/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-14 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-14 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: „PANORAMA” s.c. Leszek i Maria Staleńczyk Adres: Kazimierza Pułaskiego 31A 15-337 Białystok NIP: 5421013066 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyników prac B+R dotyczących „Produkcji opakowań bezpiecznych z kartonu, tektury i kaszerowanej mikrofali ”.

Czytaj więcej

Zapytanie 171/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-14 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-14 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: PARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: Świętojańska 15 15-277 Białystok NIP: 1231197167 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej obejmującej analizę wytrzymałościową w oparciu o obliczenia numeryczne modelu kompozytowego wózka aktywnego wraz z jednoczesnym przygotowaniem dokumentacji zgłoszenia wspólnotowego wzoru…

Czytaj więcej

Zapytanie 170/2018

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2018-06-14 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2018-06-11 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: LABINSIDER Adam Miliszkiewicz Adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 18-404 Łomża NIP: 7182148248 Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie zakłada zakup oraz dostarczenie licencji na program do projektowania przestrzennego CAD oraz programu wspomagającego proces wytwarzania CAM. Licencja wieczysta na oprogramowanie oraz roczne wsparcie techniczne…

Czytaj więcej