logotypy-ue

Archiwum dla grudzień 2017

Zapytanie 53/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-21 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-19 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Mazowieckie Zakłady Graficzne Sp. jawna Adres: Ludowa 89; 18-200 Wysokie Mazowieckie, NIP: 722-00-01-985 Opis przedmiotu zamówienia: CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych przy tworzeniu własnej formuły atramentu…

Czytaj więcej

Zapytanie 52/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-21 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-20 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: elplus Patryk Ciszewski Adres: Gen. Władysława Sikorskiego 6a lok. 7 15-667 Białystok NIP: 8442041738 Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa systemu wspomagającego projektowanie automatyki przemysłowej, klasy CAD/CAM/CAE. Oprogramowanie zawierające użyteczności dla konfiguracji elektrycznej.

Czytaj więcej

Zapytanie 51/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-20 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-19 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: PRZEDSIĘBIORSTWO „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski Adres: Komunalna 11 15-197 Białystok NIP: 5420115356 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z konstrukcją inteligentnego systemu wentylacji. System będzie składał się z:

Czytaj więcej

Zapytanie 50/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-20 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-19 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: PRZEDSIĘBIORSTWO „TOOLCO” Kazimierz Mitroszewski Adres: Komunalna 11 15-197 Białystok NIP: 5420115356 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych związanych z konstrukcją systemu jakości powietrza składającego się z czujnika jakości powietrza oraz nawietrznika doprowadzającego świeże powietrze. Czujnik będzie…

Czytaj więcej

Zapytanie 49/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-19 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-08 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: „I MEDIA” Joanna Sawicka Adres: Produkcyjna 98 A 15-680 Białystok NIP: 966-08-48-847 Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania do zdalnego zarządzania ekranami LED. Zamawiający oczekuje od oprogramowania następujących funkcji:

Czytaj więcej

Zapytanie 48/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-15 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-15 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: BND LIGHT Bartosz Niewiarowski Adres: Koszykowa 23 15-046 Białystok NIP: 5422991518 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczych przy tworzeniu systemu pomiarowego do określania luminancji oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13201 – Oświetlenie dróg, w tym: •…

Czytaj więcej

Zapytanie 47/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-15 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-14 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: ERP MANAGEMENT Sp. z o. o. Adres: Adres firmy: ul. Zygmunta Noskowskiego 10/29, 02-746 Warszawa Oddział: ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/63 15-094 Białystok NIP: 521-354-37-09 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie opracowania sposobu intuicyjnego i funkcjonalnego obsługiwania…

Czytaj więcej

Zapytanie 46/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-08 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-08 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: P.P.H.U. MAG Adres: Przytulska 54, 18-420 Jedwabne NIP: 721-10-03-364 Opis przedmiotu zamówienia: Kod i nazwa CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na ocenie skuteczności ( technologicznej i ekonomicznej) technologii ,…

Czytaj więcej

Zapytanie 45/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-08 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-08 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: FG System sp. z o.o. Adres: Powstańców Warszawy 8 15-129 Białystok NIP: 5423257298 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu urządzeń specjalistycznych do przeprowadzania rewizji zewnętrznej i wewnętrznej oraz prób ciśnieniowych przenośnych, przewoźnych i stacjonarnych…

Czytaj więcej

Zapytanie 44/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-08 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-08 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: FG System sp. z o.o. Adres: Powstańców Warszawy 8 15-129 Białystok NIP: 5423257298 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu mobilnego stanowiska do przeglądów, napraw i montażu systemów gaśniczych.

Czytaj więcej