logotypy-ue

Archiwum dla grudzień 2017

Zapytanie 43/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-08 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-08 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: FG System sp. z o.o. Adres: Powstańców Warszawy 8 15-129 Białystok NIP: 5423257298 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup prac badawczo – rozwojowych przy tworzeniu mobilnego stanowiska do wykonywania przeglądów, napraw i montażu urządzeń ppoż. tj. urządzeń takich jak: •…

Czytaj więcej

Zapytanie 42/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-08 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-08 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. Adres: Gen. W. Andersa 38 A, 15-113 Białystok, Polska tel. +48 85 653 73 47, biuro@equalanpharma.eu NIP: 9661999896 Opis przedmiotu zamówienia: CPV: 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Przedmiotem zamówienia jest…

Czytaj więcej

Zapytanie 41/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-07 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-06 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: NaGaTec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: Ul.Wołodyjowskiego 2/2 lok.11 15-287 Białystok POLSKA NIP: 9662116108 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na określeniu możliwości zastosowania do mycia powierzchni zewnętrznej medycznych butli gazowych roztworu wody z mikro- i nanopęcherzykami…

Czytaj więcej

Zapytanie 40/2017

Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-12-07 Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-12-06 Dane zamawiającego: Nazwa firmy: NaGaTec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: Ul.Wołodyjowskiego 2/2 lok.11 15-287 Białystok POLSKA NIP: 9662116108 Opis przedmiotu zamówienia: Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczej polegającej na określeniu skuteczności i korzyści płynących…

Czytaj więcej